Voor meer inlichtingen
Contacteer ons!

Tickets

Individuele ticket

van 0€ tot 11€

Een ticket kopen

De aankoop online van tickets moet ten minste de dag voor de gekozen bezoekdatum gebeuren.

Als u uw inkomtickets aan de kassa van het Pass koopt zijn de volle tarieven effectief.
Het online aankoop is niet mogelijk voor groepen en scholen (bezoeken voor groepen op reservatie : 32 ( 0 ) 65 61 21 60 - pass@pass.be)
Deze korting is niet cumuleerbaar met andere promoties.

Dit ticket geeft u toegang

  • tot de tentoonstellingen
  • tot een animatie per mens (kijk naar de activiteiten van de dag)
  • tot de film van het Beeldenpaleis
  • Acrobatische parcours

 +++ Om geldig te zijn moet dit ticket door kassa gescand worden (afgedrukt of mobile (smartphone)) +++

Alle geschillen vallen onder de exclusieve bevoegdheid van de rechtbanken waar onze maatschappelijke zetel onder ressorteert. Informatie over alternatieve geschillenbeslechting kan verkregen worden via onderstaande link: http://ec.europa.eu/odr/, maar wij behouden ons het recht voor om elk eventueel geschil uitsluitend voor te leggen aan de rechtbanken.