Wettelijke informaties

Pass (Parc d'aventures scientifiques - SCRLFS / CVBA-SO)
3 rue de Mons | B- 7080 Frameries (Belgique)
BTW BE 462 311 896

bedrijfsnummer: 0462 311 896

T +32 (0)65 61 21 60
F +32 (0)65 61 21 99

e-mail: pass@pass.be

 

Raadpleeg ons Privacycharter

 

VERKOOPVOORWAARDEN

TOEPASSING VAN DE ALGEMENE VERKOOPVOORWAARDEN

De overeenkomsten tussen partijen worden volledig en uitsluitend beheerst door deze algemene voorwaarden en de bijzondere voorwaarden die met de klant worden overeengekomen niettegenstaande om het even welke andere andersluidende bepaling die voorkomt op om het even welk document dat van de klant afkomstig is.


TARIEVEN

Individuele tarieven

Kinderen van 0 tot 5 jaar: gratis
Kinderen van 6 tot 18 jaar: 10 euro
Volwassenen ouder dan 18 jaar: 15 euro
Gehandicapte volwassenen: 9.50 euro
Gehandicapte kinderen (van 6 tot 18 jaar): 7 euro

Tarief voor scholen

Onder “schoolgroep” verstaat het Pass een groep samengesteld uit leerlingen begeleid door leerkrachten die het Pass enkel tijdens de week en tijdens het Belgische schooljaar bezoeken. Buiten de Belgische schoolperiodes verzekert het Pass de begeleiding van het schoolaanbod binnen de mate van zijn mogelijkheden. Indien het schoolaanbod niet kan worden aangeboden, wordt het vervangen door het jongerengroepaanbod.

Dag in het Pass en seizoensontmoetingen

Toegepast tarief: 7,50 euro per leerling
De toegang voor de leerkrachten en begeleiders is gratis met de verplichting van een begeleider per activiteitensubgroep.

Eendagsprojecten

"TelePass" voor S1>S6 : 25 euro per leerling (min. 12 en max. 20 leerlingen). Begeleiders gratis (max. 2 per groep).

Jongerengroepstarief

Onder de “jongerengroep” verstaat het Pass een groep samengesteld uit jongeren die deel uitmaken van een gestructureerde organisatie (bijvoorbeeld speelpleinen, vakantiescholen, scouts, enzovoort). Maximum leeftijd van de jongeren: 18 jaar.
Toegepast tarief: 7 euro voor kinderen. 
Gratis inkom voor de toezichthouders 
Begeleide animaties of bezoeken vanaf 4 jaar na reservering: 40 euro per animatie (min. 10 personen per groep).
Verplichting van een begeleider per activiteitensubgroep.

Groepstarief voor volwassenen, senioren of gemengd groep

Onder een groep verstaat het Pass een groep die is samengesteld uit senioren of volwassenen of die gemengd is samengesteld (senioren, volwassenen, kinderen) die deel uitmaken van een gestructureerde organisatie en die minstens 20 personen telt.
Het tarief bedraagt 10 euro per volwassene en 8 euro per kind van 6 tot 18 jaar. Jonger dan 6 jaar: gratis (gratis tarief voor een begeleider van een groep van 20 betalende personen). 
Begeleide animaties of bezoeken zijn mogelijk bij reservering tegen het tarief van 40 euro per animatie (min. 10 personen per groep).

Speciale tarieven

Het Pass biedt speciale voorwaarden voor bepaalde categorieën publiek die kunnen worden geraadpleegd om de internetsite www.pass.be.

Verjaardagstarief

Gratis voor het kind dat zijn verjaardag viert. 
Kinderen: 15 euro per deelnemer met een minimum van 7 kinderen (1 glas alcoholvrije cider, animatie en gebakje inbegrepen). 
Gratis voor 2 begeleiders: een volwassen begeleider is onontbeerlijk en een tweede volwassene wordt zeer aanbevolen.
15 euro per extra volwassen begeleider. 
Animatie vanaf 4 jaar.
Betaling van een voorschot is verplicht zoals gespecificeerd in de voorwaarden bij punt 5.3 van deze verkoopvoorwaarden.

Abonnementen

De abonnementen zijn slechts geldig voor individuele bezoeken.
Prijs van een kinderabonnement (van 6 tot 18 jaar): 15 euro
Prijs van een volwassenenabonnement (ouder dan 18 jaar): 25 euro
Prijs van een gezinsabonnement (5 personen van wie maximum twee volwassenen onder hetzelfde dak wonen): 90 euro
De abonnementen zijn niet geldig wanneer de abonnee deel uitmaakt van een groep.

RESERVERINGEN

Hoe en wanneer moet men reserveren?

Reserveren is verplicht om te genieten van een bijzondere dienstverlening bovenop een bezoek: hetzij een maaltijd, hetzij een begeleiding (animatie, geleid bezoek, …).

De reservering kan telefonisch (+ 32 (0)65 61 21 60), per fax (065/61 21 99), per mail (pass@pass.be) of per post (rue de Mons 3 te 7080 Frameries) gebeuren. Vanaf het moment dat de reservering geregistreerd is, creëert het Pass een bezoekoptie. Een bevestigingsformulier wordt naar de klant gestuurd.

Zodra u dit formulier ontvangen heeft, beschikt u over een termijn van 15 kalenderdagen om de optie hetzij te bevestigen, hetzij uw reserveringsaanvraag te annuleren.

 

Dit document moet ingevuld en ondertekend worden en per fax of per post naar het Pass teruggestuurd worden om de optie te bevestigen. Zonder bevestiging binnen 15 dagen na de registratie van de reservering behoudt het Pass zich het recht voor om zijn optierecht uit te oefenen.

Een reservering binnen 15 dagen voor het bezoek blijft mogelijk afhankelijk van de beschikbaarheden van het Pass.

Deze dienstverleningen worden aanvaard volgens de capaciteiten van het Pass.

 

Reservering van een animatie

De uren van de animatie worden bevestigd op de dag van bezoek bij het onthaal van de groep.
In geval van vertraging van de groep op het punt van de afspraak, is het Pass niet verplicht om de animatie uit te stellen.
Indien het aantal deelnemers lager is dan het bevestigde aantal behoudt het Pass zich het recht voor om het gereserveerde animatieprogramma aan te passen.
Indien het aantal deelnemers groter is dan het bevestigde aantal kan het Pass de begeleiding van de bijkomende deelnemers niet garanderen.

Maaltijden

Een cafetaria staat ter beschikking van de klanten en de maaltijden zijn betaalbaar ter plaatse.
Het is mogelijk om maaltijden te reserveren.
Het aantal gereserveerde maaltijden dient minstens 7 werkdagen voor de datum van het bezoek schriftelijk meegedeeld te worden.

Reservering van een toeristische combinatie

In het kader van de reservering van een toeristische combinatie met een van onze partners zijn de algemene voorwaarden van de site die de reservering heeft geregistreerd van toepassing.


ANNULERING

De reservering kan telefonisch (+ 32 (0)65 61 21 60), per fax (065/61 21 99), per mail (pass@pass.be) of per post (rue de Mons 3 te 7080 Frameries) gebeuren. Vanaf het moment dat de reservering geregistreerd is, creëert het Pass een bezoekoptie. Een bevestigingsformulier wordt naar de klant gestuurd.

Zodra u dit formulier ontvangen heeft, beschikt u over een termijn van 14 kalenderdagen om de optie hetzij te bevestigen, hetzij uw reserveringsaanvraag te annuleren.

 

Annuleringen moeten bij het Pass minstens 14 dagen voor de datum van het bezoek toekomen. Zij kunnen enkel schriftelijk gebeuren (brief, fax, e-mail). De postdatum, de datum van de fax of van de e-mail dienen als bewijs.

 

Na ontvangst van het voor akkoord ondertekend reserveringsformulier 14 kalenderdagen na de optiedatum, rekent het Pass 20 euro administratieve kosten aan in geval van annulatie van uw bezoek.

Na ontvangst van het voor akkoord ondertekend reserveringsformulier 14 kalenderdagen na de optiedatum, kan het Pass 30% van de kosten van het bezoek aanrekenen vermeerderd met 20 euro administratieve kosten in geval van annulatie tijdens de 15 dagen voorafgaand aan uw bezoek.

 

Indien de personen die gereserveerd hebben niet opdagen op de dag van het bezoek, kan het Pass 70% procent van de kosten van het bezoek, vermeerderd met 20 euro administratiekosten aanrekenen.

Het Pass behoudt zich het recht voor om elke uitzonderlijke omstandigheid die de annulering zonder kosten rechtvaardigt te aanvaarden of niet.

 

BETALINGS MODALITEITEN


Betaling op factuur

Onze facturen zijn contant betaalbaar op onze maatschappelijke zetel. Onverminderd alle andere schadevergoedingen houdt elke op de vervaldatum onbetaalde factuur van rechtswege en zonder dat ingebrekestelling noodzakelijk is een forfaitaire vergoeding van 15% met een minimum van 40 euro in als schadevergoeding in overeenstemming met artikel 1152 van het burgerlijk wetboek, evenals verwijlintresten tegen de intrestvoet van 1% per maand.
De betalingen moeten op het Belfius bankrekeningnummer BE44 0682 2094 8445 – BIC/SWIFT : GKCCBEBB gestorten worden (gebruik de overschrijving met gestructureerde mededeling die aan de factuur is gehecht).


Betaling aan de kaartjesbalie  

De groepsverantwoordelijke betaalt de gereserveerde toegangskaartjes en animaties aan de kaartjesbalie. De aanvaarde betalingsmiddelen zijn: contant, bankkaarten (Bancontact, Proton, Maestro) en kredietkaarten (Visa, MasterCard). Een enkele betaling voor de volledige groep wordt aanvaard. Scholen worden verzocht om het geld van de klassen te verzamelen voor de aankomst aan de kassa.
In geval van betaling per cheque zijn de bankkosten voor de rekening van de klant.


Betaling van het product verjaardag

Een voorschot van 90 euro dient te worden betaald 7 dagen voor de datum die is gereserveerd voor de verjaardag. Dit voorschot dekt de vergoeding voor 7 kinderen en een volwassene (begeleider). 
Dit voorschot zal in geen enkel geval worden teruggestort door het Pass.
Bij reservering voor meer dan 7 kinderen en in het geval dat het aantal deelnemers lager is dan het aantal dat is bevestigd bij de reservering, wordt u verzocht om dit aan het Pass te melden minimaal drie werkdagen voor de bezoekdatum. 
Als de vermindering van het aantal deelnemers ten opzichte van het aanvankelijk voorziene aantal nietgemeld is binnen de gestelde termijn, zal het Pass voor de bestelde stukken gebak of taart, 4 euro inclusief btw per ontbrekende persoon factureren en dit vanaf de achtste deelnemer (de kosten voor de 7 deelnemers zijn gedekt door het verplichte voorschot). Als het aantal deelnemers hoger is dan het bevestigde aantal, kan het Pass niet garanderen dat er extra stukken taart of gebak zijn voorzien.

 

Betaling van een toeristische combinatie


In het kader van een toeristische combinatie gebeurt de betaling bij de site die de reservering beheert en de bevestiging van de reservering aflevert. Deze betaling moet het forfaitaire bedrag omvatten buiten de restaurantservice waarvan de betaling rechtstreeks gebeurt op de site die deze op zich neemt.

 

AANSPRAKELIJKHEID NA DE OPENINGSUREN


 HET PASS sluit zijn deuren om 16 uur op schooldagen en om 18 uur in de weekends dat het geopend is, en elke dag van de schoolvakanties (behalve tijdens de  kerstvakantie, want dan is het Pass gesloten). Alle bezoekers moeten de lokalen uiterlijk op het sluitingsuur verlaten hebben. Als bepaalde bezoekers, in strijd met hun verplichting, ter plaatse zouden blijven zonder uitdrukkelijke en schriftelijke toestemming van het PASS, kan het PASS niet aansprakelijk gesteld worden, om welke reden ook, in het geval van schade veroorzaakt na sluitingstijd, ook niet in het geval van slechte werking van het materiaal dat zich op de site bevindt. De persoon die ter plaatse gebleven is na de sluiting, en die dus in overtreding is wat zijn verplichting betreft om de site te verlaten, verklaart zich als enige verantwoordelijk en ontheft het PASS van alle gevolgen die verband houden met de sluiting van de site en de afwezigheid van ieder toezicht.

Raadpleeg ons Privacycharter

 

GEBRUIKSVOORWAARDEN VAN EEN E-TICKET

Het ticket is onderworpen aan de algemene verkoopvoorwaarden van het Pass, Parc d'aventures scientifiques, Coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid en sociaal oogmerk (CVBA-SO), gelegen rue de Mons 3 te 7080 Frameries (ondernemingsnr. 0462 311 896, BTW BE 462 311 896), e-mail: pass@pass.beevenals aan de volgende bijzondere voorwaarden die u heeft aanvaard vóór de aankoop van het ticket:

Afdrukken en gebruik van uw e-ticket

Het toegangsticket voor het Pass is enkel geldig als het is afgedrukt op langs weerzijden leeg vel wit A4-papier. De toegang van het Pass is onderworpen aan de controle van de geldigheid van uw ticket. Het is enkel geldig op de datum en onder de voorwaarden vermeld op het ticket. Een goede afdrukkwaliteit is noodzakelijk. Gedeeltelijk afgedrukte, vuile, beschadigde of onleesbare tickets zullen niet worden aanvaard en zullen als ongeldig worden beschouwd. In het geval van incident of slechte afdrukkwaliteit, moet u uw pdf- of jpg-bestand opnieuw afdrukken. Om de goede afdrukkwaliteit na te gaan, moet u controleren of de informatie die vermeld staat op het ticket en de streepjescode goed leesbaar zijn. Gratis parking. De toegang tot de dagactiviteiten is niet gewaarborgd op zeer drukke dagen. Dit toegangsbewijs is persoonlijk en mag niet worden doorverkocht. Bij controles moet u verplicht in het bezit zijn van een officieel, geldig identiteitsbewijs met foto. De drager van dit bewijs verbindt zich ertoe zich correct te kleden en de gedragsregels te respecteren. Het Pass kan niet aansprakelijk worden gesteld voor anomalieën die zich kunnen voordoen bij het bestellen, verwerken of afdrukken van het "Pass" ticket of als gevolg van nalatigheid in het geval van verlies, diefstal of onrechtmatig gebruik van het ticket. In het geval dat hoger genoemde regels niet worden nageleefd, zal dit ticket als ongeldig worden beschouwd.

De aankoop van uw e-ticket vereist dat u een bezoekdatum kiest waarop uw e-ticket moet worden gebruikt. Deze datum is zichtbaar vermeld op uw e-ticket. Uw e-ticket kan enkel worden gebruikt op de datum die u heeft gekozen bij uw online aankoop en die staat vermeld op uw e-ticket. Bij uw aankoop is het niet mogelijk een bezoekdatum te kiezen waarop het Pass gesloten is (raadpleeg de kalender met de openingsuren). De aankoop van uw e-ticket is ten laatste mogelijk op de dag vóór de gekozen datum van het bezoek. 

 

Levering van uw e-ticket

Uw e-ticket wordt u gratis geleverd, uitsluitend via e-mail en in geen geval per post. Het is dus zeer belangrijk u ervan te verzekeren dat u over een goed-werkende printer beschikt vóór uw aankoop. Uw e-ticket wordt geleverd zodra uw betaling is verricht. Heeft u uw e-ticket nog niet per e-mail ontvangen binnen een termijn van 24 uur na uw betaling? Heeft u uw spam-map gecontroleerd? Is uw e-mail postvak niet te vol? Uw e-ticket is ook beschikbaar op uw ruimte "my account". Indien het probleem blijft voortduren, neem dan contact met ons op per telefoon op + 32 (0)65 61 21 60. Wij stellen alles in het werk om uw probleem zo spoedig mogelijk op te lossen.

 

Geldende tarieven

Er kan een e-ticket worden aangekocht voor volwassenen (ouder dan 18 jaar), kinderen (6 tot 18 jaar). De geldende tarieven worden vermeld in onze algemene verkoopvoorwaarden (hieronder). Het Pass behoudt zich het recht voor promotietarieven toe te passen voor e-tickets, het hele jaar door en voor ongeacht welke duur. Het promotietarief wordt dan duidelijk vermeld in de rubriek "online tickets".

Het is niet mogelijk e-tickets te kopen voor een groepsbezoek (die moet gebeuren via een speciale reservering voor groepen).

 

Factuur

Wilt u een factuur ontvangen? Stuur een email naar comptabilite@pass.be. Onze dienst boekhouding zal u dan zo snel mogelijk via post of e-mail een factuur sturen.

 

Totale annulatie van uw aankoop

De consument heeft het recht aan de onderneming mee te delen dat hij afziet van de aankoop, zonder betaling van een boete en zonder opgave van motief binnen 14 kalendardagen vanaf de dag volgend op de aankoop van zijn e-ticket.

Overeenkomstig artikelen VI.47 en volgende van het Wetboek van economisch recht, boek VI, beschikt u over een termijn van 14 kalenderdagen vanaf de dag volgend op de aankoop van uw e-ticket om de annulatie van uw aankoop te vragen. De kennisgeving van annulatie van de aankoop moet schriftelijk gebeuren door de middel van het formulier voor herroeping beschikbaar op de website – www.pass.be of per post op het adres: Pass, rue de Mons 3 te7080 Frameries, binnen een termijn van 14 kalenderdagen vanaf de dag na de online aankoop, en indien mogelijk de volgende elementen vermelden: datum van de aankoop, naam van de persoon die de aankoop heeft verricht, uw e-mailadres en uw bankrekeningnummer in IBAN-formaat. U zult worden gevraagd uw verzoek te ondertekenen en er een digitale kopie van uw identiteitskaart bij te voegen. U kunt ook ons een annulatieformulier vragen. De terugbetaling zal kosteloos gebeuren binnen een termijn van 30 kalenderdagen volgend op de datum van uw kennisgeving van terugtrekking, op de bankrekening via welke de betalingstransactie werd verricht.

Uw terugtrekkingsrecht kan niet meer worden uitgeoefend indien de gekochte e-tickets reeds gebruikt zijn en het bezoek aan het Pass waarvoor de e-tickets zijn gekocht reeds plaatsgevonden heeft vóór uw kennisgeving van annulatie (mogelijk binnen een termijn van 14 kalenderdagen vanaf de dag na de aankoop).

Na de termijn van 14 kalenderdagen vanaf de dag van uw online aankoop kan uw e-ticket in geen geval teruggenomen, ingeruild of terugbetaald worden, zelfs in geval de gehele of gedeeltelijke uitrusting van het Pass niet beschikbaar is tengevolge met name van slechte weersomstandigheden of technische incidenten.

De verwerking van uw persoonsgegevens

Wij respecteren de wetgeving inzake de bescherming van persoonsgegevens: Informatie met betrekking tot uw persoonsgegevens

Uw betalingen worden verwerkt door de vennootschap Ogone, een vennootschap die technische oplossingen aanbiedt voor online betalingen in de sectoren van de e-commerce en met name de MoTo. Ogone is de interface tussen aankopers, banken, handelaars en consumenten, belast met de verwerking van hun online betalingen. De vennootschap Ogone neemt maatregelen om uw gegevens te beschermen en elke misbruik ervan te voorkomen: http://www.ogone.be/nl/Over_Ogone/Privacy-policy.aspx

In geval van geschillen, is de bevoegdheid toegewezen aan de rechtbank van het gerechtelijk arrondissement van Bergen.

Videobewakingscamera’s

Er zijn videobewakingscamera’s geïnstalleerd op de site, namelijk op het parkeerterrein en in de gebouwen die toegankelijk zijn voor het publiek. Het gehele systeem bestaat uit 64 vaste binnen- en buitencamera's.

De gegevens worden opgeslagen op een beveiligde server en bewaard gedurende minimaal 15 dagen en maximaal 30 dagen (afhankelijk van de camera).

Voor elke vraag of verzoek tot verwijdering van gegevens dient de aanvrager zich te wenden tot de verantwoordelijke voor de verwerking van de gegevens: Jean-François Stuer, stuer@pass.be.

 

Algemene voorwaarden voor het gebruik van de website www.pass.be

AFWIJZING VAN AANSPRAKELIJKHEID

Het Pass kan niet aansprakelijk worden gesteld voor enige schade die het gevolg is van de onmogelijkheid van gebruik of toegang, noch voor enig verlies veroorzaakt door informatie op deze server, en dit ongeacht de oorsprong van de schade.
Het Pass kan niet aansprakelijk worden gesteld voor enige schade voortvloeiend uit de interpretatie en/of het gebruik van de informatie beschikbaar op deze server.

VERMELDING VAN RECHTEN

De teksten en de grafische elementen, hun presentatie en de wijze waarop ze op de site zijn samengevoegd, alsook de video- en geluidsproducties en in het algemeen alle documenten op deze site, zijn het exclusieve eigendom van het Pass.
Ze maken werken uit die als zodanig beschermd zijn door de wetten van alle gebieden ter wereld, alsook door internationale verdragen. De naam "Le Parc d'aventures scientifiques - het Pass" en zijn logo zijn beschermde merknamen.

GEBRUIKSLICENTIE

Door deze site of een van zijn onderdelen te raadplegen, aanvaardt u een licentie toegekend door het Pass tegen de hieronder bepaalde voorwaarden.

Artikel 1

Krachtens de onderhavige licentie worden de volgende rechten exclusief toegekend:

  • een privé, individueel, persoonlijk en niet-overdraagbaar gebruiksrecht op de inhoud van de site en diens onderdelen.
  • een reproductierecht voor opslag, voor weergave op één enkel beeldscherm en reproductie, in één exemplaar, voor back-up of afdruk op papier.

Artikel 2

Het is uitdrukkelijk verboden om de inhoud van de site en/of een van diens onderdelen geheel of gedeeltelijk te vertonen en/of te reproduceren, en meer in het bijzonder:

  • het gebruik voor commerciële doeleinden,
  • het gebruik van een van de onderdelen van de site in een netwerkomgeving,
  • het kopiëren van de sleutelwoorden die op deze pagina worden gebruikt om naar een andere site te verwijzen en zo te concurreren met het Pass;
  • het aanbrengen van koppelingen op ongeoorloofde sites (met racistische, pornografische... inhoud) die verwijzen naar de site van het Pass.
  • de voorstelling (via links) van een pagina van deze website in een kader dat niet aan het Pass toebehoort, en de inlassing (via links) van een aan het Pass toebehorende afbeelding op een pagina die niet aan het Pass toebehoort.
  • het herhaaldelijk en systematisch afhalen van (onbeschermde) onderdelen van de site met schade voor het Pass tot gevolg.

Het Pass behoudt zich het recht voor om deze voorwaarden op elk gewenst moment te wijzigen.
Het Pass behoudt zich het recht voor om de inhoud van deze site op elk gewenst moment en zonder voorafgaande
kennisgeving te wijzigen of te verbeteren.
Alle rechten die niet uitdrukkelijk worden afgestaan in deze voorwaarden, zijn voorbehouden aan het Pass.

© Het Pass – Parc d'aventures scientifiques