Toegankelijkheid

Wat deze site betreft

Ontworpen voor Internet Explorer 7 en hoger. De site is compatibel met Mozilla, Chrome en de meeste andere in 2012 gebruikte webbrowsers. Geoptimaliseerd voor een schermresolutie van: 1024x768.

Het Pass stelt alles in het werk om ervoor te zorgen dat zijn website voor iedereen toegankelijk is. Toegankelijk betekent bruikbaar voor iedereen, ook voor personen met een handicap. In dit perspectief werden het design, de ergonomie en de code van de portaalsite opgevat volgens de toegankelijkheidsrichtlijnen van anysurfer, om iedereen de grootst mogelijke ergonomie en leesbaarheid te bieden. Het Pass kan echter niet de toegankelijkheid garanderen van de externe sites waarnaar op zijn site wordt verwezen.

Wat de online pdf-bestanden op deze site betreft

  • De inhoud van de online brochures in pdf-formaat op deze website is omgezet in de inhoudpagina's van de site, zodat iedereen toegang kan krijgen tot de informatie; de pdf-bestanden die niet integraal toegankelijk zouden zijn, bevatten dus geen informatie die niet rechtstreeks op de website van het Pass beschikbaar is. Gelet op de complexiteit van bepaalde grafische composities, was het voor ons niet mogelijk om deze pdf-bestanden "toegankelijk" te maken. Dat is de reden waarom wij gekozen hebben voor een integrale omzetting van de inhoud op de site.
  • De pdf-bestanden van de hulpmiddelen bij het bezoek, die tijdens het bezoek aan het Pass worden gebruikt, alsook de publicaties "infosPass" die bij wijze van voorbeeld online werden gezet (men krijgt die bij een bezoek aan het Pass op papier) kunnen helaas niet toegankelijk worden gemaakt vanwege hun grafische complexiteit en de vele illustraties die ze bevatten.