Institutionele context

Een Objectief 1 projekt

Het Pass is ontstaan uit de gezamenlijke wens van de Algemene Directie voor Technologieën en Onderzoek van het Ministerie van het Waalse Gewest om - eindelijk - Wallonië en ruimer ook België te voorzien van een grote uitrusting voor verspreiding van wetenschappelijke cultuur. Het is ontstaan dankzij een investering die werd gefinancierd door het Waalse Gewest en de Europese Gemeenschap samen. De keuze van Henegouwen en de streek van de Borinage, die in aanmerking komen voor "Objectif 1", is radicaal en niet alleen uit geschiktheid. Men heeft beslist een nieuwe uitrusting voor wetenschappelijke en technische cultuur uit te vinden in een streek waar de kloof tussen wie weet en wie niet weet nog dieper dreigt te worden dan ze al was.

Het Pass is vandaag een coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid en met maatschappelijk doel waarvan de werking voor een groot deel wordt verzekerd door eigen fondsen en door een subsidie van het Waalse Gewest, dat op die manier wil bijdragen tot de verspreiding van wetenschappelijke en technische cultuur. Gerichte projecten genieten bovendien de steun van de Europese Interreg-fondsen.

De wetenschappelijke en technische cultuur verspreiden

De hoofdopdracht van het Pass is te helpen begrijpen hoe de wereld verandert, met name via de evolutie van wetenschappen en technologieën.
Deze opdracht van verspreiding van de wetenschappelijke cultuur richt zich tot verschillende publiekscategorieën:

  • scholen (ter ondersteuning van schoolprogramma's op alle niveaus);
  • jongeren;
  • groepen volwassenen en senioren;
  • individuele bezoekers en gezinnen;
  • bedrijven en professionele milieus.

Daarnaast heeft het Pass als opdracht de synergieën tussen de verschillende spelers die in Wallonië betrokken zijn bij de verspreiding van de wetenschappelijke en technische cultuur aan te moedigen en de ontwikkeling van economische activiteiten te ondersteunen, met name museumkunde in de ruime zin van het woord.